Bli medlem

 

Medlemsavgift till Verdandi 2012

Denna årsavgift är obligatorisk för alla medlemmar i Verdandi Landskrona

Avgiften är för:      

  • enskild medlem 160 kr. Ålder har ingen betydelse.
  • familj 300 kr.

Som familj räknas när två eller flera i samma familj och som bor på samma adress är medlemmar. Ålder har ingen betydelse.

Är redan två i familjen medlemmar anmäl då också resten av familjen. Det kostar inget extra men ni får glädjen att kunna deltaga i våra aktiviteter samtidigt som ni stöder vår förening och gör den starkare.

I medlemsavgiften ingår vår tidning Verdandisten och en olycksfallsförsäkring.

Är du medlem i Verdandi kan du teckna en kollektiv hemförsäkring i Folksam. Den är ekonomiskt fördelaktig jämfört med en individuellt tecknad. Mer information kan du få av Britt-Marie Lind, avdelningens försäkringsansvarige.

Medlemsavgift till Svenska Folkdansringen

För alla medlemmar som håller på med dans tillkommer medlemsavgiften till Svenska Folkdansringen. Svenska Folkdansringen är en rikstäckande organisation för folkdansare.

Årsavgiften går oavkortat till Folkdansringen. Avdelningen tar alltså inte ut någon meravgift.

  • Vuxen över 25 år:                     120 kr
  • Barn o ungdom under 25 år:    100 kr

I medlemsavgiften ingår tidningarna Hembygden från riksförbundet och Pilavisan från Skånedistriktet. Även i denna medlemsavgift ingår en försäkring.

Hur du/ni fyller i inbetalningskortet

Det är mycket viktigt att alla uppgifterna fylls i, detta underlättar för oss när vi vill kontakta dig/er samt vid registreringen till Verdandi och Folkdansringen.

Uppgifterna vi önskar på samtliga i familjen som skall vara medlemmar är:

Förnamn

Efternamn

Postadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Personnummer

Vem det är i familjen som skall vara medlem även i Folkdansringen.

Postgironumret är 56 38 55-6.

Exempel på vad det kan kosta:

  • Enskilt barn som dansar: Verdandi 160 kr + Folkdansringen 95 kr = 255 kr.
  • Familj där en vuxen och ett barn dansar: Verdandi 300 kr + Folkdansringen 115 kr + 95 kr = 510 kr.

Hälsningar Styrelsen

Välkommen

Välkommen till hemsidan för Verdandi avd 216 Framtidskämpen i Landskrona.

Nyheter

Onsdagen den 1 april kl. 19.00
Ray Persson visar sin fars Roys Verdandibilder. Ett möte som säkert väcker gamla minnen till livs. Men med tanke på dagens datum bjuds det kanske på en och annan överraskning.


Fredagen den 1 maj kl.8.00
Att träffas på Verdanditorpet den Första maj på morgonen och lyssna till musik och tal är en tradition för många Verdandister. Vem som står för åretsanförandet anförande är ännu inte bestämt men musiken framförs av vårt eget Bälgadrag. Mötet börjar kl. 8 och vi serverar kaffe och kakor som avslutning. Verdandi deltar som vanligt i Första Maj demonstrationen i Landskrona.


Onsdagen den 10 juni kl. 19.00
Gardenparty, grillen kommer fram och ett eller annat klot kommer att kastas.


FLER AKTIVITETER I AVDELNINGEN
Om det dyker upp förslag på eller intresse för fler medlemsmöten under våren t.ex. studiebesök har vi möjligheter att ordna detta. Lekstugan och Bälgadraget håller också som bäst på att planera för nya uppvisningar och framträdanden som valborg och midsommar t.ex. Verdandi Skåne håller årsmöte i april och även de har planer på gemensamma aktiviter som vi får återkomma med.